ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือนิคมไฮเทคอยุธยา article

        ภาพบรรยากาศกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร " Electronics Balance" ทาง บริษัท เมกกะฟิล จำกัด
ได้ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลา
การอบรมทั้ง 3 วัน ทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดี
ผลงานบริษัทฯ

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา article
ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ articleCopyright © 2013-2018 All Rights Reserved.

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด  ที่อยู่:  เลขที่ 99/183 หมู่ที่ 3 ซ.ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  

เบอร์โทร :  0-2528-6081-2  เบอร์แฟกซ์ :  0-2528-6083,0-2525-7034 

 อีเมล : megafil.group@gmail.com  เว็บไซต์ : www.megafil.co.th