ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ article

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา  บริษัท เมกกะฟิล จำกัด ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เรื่อง มาตราฐานและการใช้งานตู้ Biosafety ให้กับ
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ณ  ตึกคณะวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก  จึงได้เก็บภาพบรรยากาศ
การอบรมมาฝากกันครับ
ผลงานบริษัทฯ

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือนิคมไฮเทคอยุธยา article
ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา articleCopyright © 2013-2018 All Rights Reserved.

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด  ที่อยู่:  เลขที่ 99/183 หมู่ที่ 3 ซ.ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  

เบอร์โทร :  0-2528-6081-2  เบอร์แฟกซ์ :  0-2528-6083,0-2525-7034 

 อีเมล : megafil.group@gmail.com  เว็บไซต์ : www.megafil.co.th