ReadyPlanet.com
dot dot

SERVICES

       บริษัท เมกกะฟิล จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ให้บริการตรวจรับรอง สอบเทียบ  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  เครื่องมือ  ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
มาตรวิทยา พร้อมยินดีให้คำปรึกษา  ในการแก้ไขปัญหาระบบงานที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ ซึ่งทางบริษัทฯ มีขอบข่าย
ของงานบริการ 
ดังนี้
   

   

   หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013-2018 All Rights Reserved.

บริษัท เมกกะฟิล จำกัด  ที่อยู่:  เลขที่ 99/183 หมู่ที่ 3 ซ.ไทรม้า ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์  11000  

เบอร์โทร :  0-2528-6081-2  เบอร์แฟกซ์ :  0-2528-6083,0-2525-7034 

 อีเมล : megafil.group@gmail.com  เว็บไซต์ : www.megafil.co.th